Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Tại sao chúng ta nên học tiếng Anh?

7128 1494911290046 1013 - Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Tại sao chúng ta nên học tiếng Anh?

Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Tại sao chúng ta nên học tiếng Anh?

Bài làm

Có nhiều lý do tại sao chúng ta nên học tiếng Anh. Trước hết, tiếng anh là một ngôn ngữ quốc tế mà được hàng triệu người nói khắp thế giới.

Trong nền , tiếng Anh là môn học bắt buộc của nhiều chương trình . Vì lý do này, nếu muốn đạt kết quả tốt ở lớp thì chúng phải nỗ lực để học tiếng anh tốt. Thêm vào đó, hầu như những trường đại học nổi tiếng như Oxford hay Cambridge yêu cầu học sinh sử dụng tiếng anh thành thạo. Vì vậy, tiếng anh là một trong những cách cần thiết để cung cấp cho họ nhiều hơn để đi du học. Thứ hai, học một ngoại ngữ giúp người học hiểu và khám phá được những nền văn hóa và phong tục khác. Chẳng hạn, có thể , tạp chí và tin tức để học về nhiều nền văn hóa bởi vì hầu hết chúng đều được viết bằng tiếng anh.

Cuối cùng, học tiếng anh có thể giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả với người nước ngoài khắp thế giới. Nhìn chung, tiếng anh đóng một phần quan trọng trong thế giới .

Xem thêm:  Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước BÀI VIẾT SỐ 5 LỚP 10 ĐỀ 1

Check Also

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Phân tích văn bản Thái sư Trần Thủ Độ

Phân tích văn bản Thái sư Trần Thủ Độ

Phân tích văn bản Thái sư Trần Thủ Độ Hướng dẫn Đề bài: Em hãy …