Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường của các bạn nhóm 1

7370 1494911290067 1020 - Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường của các bạn nhóm 1

Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các trong nhóm em về những việc cần làm để của các bạn nhóm 1

Gợi ý

Trong buổi họp nhóm về những việc cần làm để bảo vệ hôm nay, các bạn trong nhóm đều nhận thây sự nguy hiểm của vấn đề . Môi trường là nguyên nhân nẩy sinh các dịch bệnh trong đời . Có những bệnh dịch đã trở thành đại dịch, gây thiệt hại đến tính mạng . Đốì với nhà trường là môi trường , vì vậy càng cần phải có ý thức giữ gìn hơn. Từ nhận thức trên, các bạn đã chỉ ra những nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường, phận lớn là do ý thức của con người. Cuối cùng là những biện pháp cần làm như: giáo dục ý thức đến người dân và , để họ có thói quen không đổ rác ra đường, không vứt rác ra trường, không ăn quà vặt trong lớp…

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Kể câu chuyện về đồ chơi của em

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …