Tag Archives: ý chí

Nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Mở bài Nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” Nguyễn Trung Thành tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu, là một trong những …

Read More »

Hình tượng cây Xà Nu trong “rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

7334 1494911290066 1020 310x165 - Hình tượng cây Xà Nu trong “rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Hình tượng cây Xà Nu trong “rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Hướng dẫn Đề bài: Cây xà nu là hình tượng mang tính bảo trưng của tác phẩm Rừng xà nu. Anh chị hãy phân tích hình tượng cây Xà Nu trong “rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Mở bài Hình tượng cây Xà Nu trong “rừng …

Read More »

Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi

7142 1494911290049 1014 310x165 - Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi

Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy nêu màu sắc Nam Bộ trong truyện “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi Mở bài Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” Nguyễn Đình Thi không phải là người gốc …

Read More »

Tư tưởng đất nước qua đoạn thơ cuối bài thơ Đất nước

7175 1494911290053 1015 310x165 - Tư tưởng đất nước qua đoạn thơ cuối bài thơ Đất nước

Tư tưởng đất nước qua đoạn thơ cuối bài thơ Đất nước Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích Tư tưởng Đất nước là của nhân dân qua đoạn thơ cuối trong bài thơ Đất Nước. Mở bài Tư tưởng đất nước qua đoạn thơ cuối bài thơ Đất nước Trong bản hợp xướng của thơ ca chống …

Read More »

Nghị luận về nghị lực sống

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Nghị luận về nghị lực sống

Nghị luận về nghị lực sống Hướng dẫn Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn nghị luận về nghị lực sống để thấy được vai trò của nghị lực sống đối với giới trẻ hiện nay Mở bài Nghị luận về nghị lực sống Cuộc sống vốn không bằng phẳng, nó luôn chứa đựng những khó khăn, thử thách, …

Read More »