Tag Archives: Viễn Phương

Phân tích khổ thơ đầu của bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Phân tích khổ thơ đầu của bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

Phân tích khổ thơ đầu của bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích khổ thơ đầu của bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Mở bài Phân tích khổ thơ đầu của bài “viếng lăng Bác” 1969 Hồ chủ tịch, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc ta đã …

Read More »

Phân tích khổ 2 của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

37357343 9357296624x683 310x165 - Phân tích khổ 2 của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

Phân tích khổ 2 của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy viết bài phân tích khổ 2 của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Mở bài Phân tích khổ 2 của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Sinh thời Bác vẫn luôn nhớ tới miền Nam, ngày …

Read More »

Phân tích khổ thơ thứ ba trong bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

7239 1494911290062 1019 310x165 - Phân tích khổ thơ thứ ba trong bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

Phân tích khổ thơ thứ ba trong bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích khổ thơ thứ ba trong bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Mở bài Phân tích khổ thơ thứ ba trong bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già …

Read More »

Phân tích khổ thơ cuối của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Phân tích khổ thơ cuối của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

Phân tích khổ thơ cuối của bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích khổ thơ cuối trong bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Mở bài Phân tích khổ thơ cuối của bài thơ “viếng lăng Bác” Bài thơ “ viếng lăng Bác” ra đời vào năm 1976, đây …

Read More »

Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ “viếng lăng Bác”

37357343 9357296624x683 310x165 - Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ “viếng lăng Bác”

Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ “viếng lăng Bác” Hướng dẫn Đề bài: Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ “viếng lăng Bác” của Viễn Phương Mở bài Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ “viếng lăng Bác” “Viếng lăng Bác”, ta không chỉ thấy tình cảm xúc động chân thành của tác giả, của dân tộc dành cho …

Read More »

Nghị luận văn học “viếng lăng Bác”

7140 1494911290048 1014 310x165 - Nghị luận văn học “viếng lăng Bác”

Nghị luận văn học “viếng lăng Bác” Hướng dẫn Đề bài: Bài thơ “viếng lăng Bác” thể hiện lòng thành kính và xúc động của nhà thơ. Em hãy viết bài văn Nghị luận văn học “viếng lăng Bác” Mở bài Nghị luận văn học “viếng lăng Bác” 1969 Hồ chủ tịch, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân …

Read More »

Phân tích cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác lớp 9 hay đầy đủ

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Phân tích cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác lớp 9 hay đầy đủ

Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, là ngọn đèn đường soi sáng cho biết bao thế hệ con người. Với vai trò của một lãnh tụ cách mạng, Bác đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình đối với dân, với nước. Bác là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam, …

Read More »

Soạn bài Ôn tập về thơ Ngữ văn 9 đầy đủ hay nhất

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Soạn bài Ôn tập về thơ Ngữ văn 9 đầy đủ hay nhất

Trong chương trình Ngữ văn 9, chúng ta đã được làm quen với những bài thơ như: Tiếng gà trưa, Mây và sóng, Viếng lăng Bác,… Mỗi nhà thơ, mỗi bài thơ đều mang một phong cách, một nội dung và một ý nghĩa riêng nhưng điểm chung đều muốn thể hiện cái tôi của tác giả, thông điệp mà các …

Read More »