Tag Archives: vệ sinh

Lập chương trình triển lãm về chủ đề Bảo vệ môi trường

7194 1494911290054 1015 310x165 - Lập chương trình triển lãm về chủ đề Bảo vệ môi trường

Lập chương trình triển lãm về chủ đề Bảo vệ môi trường Gợi ý CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM VỀ CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Lớp 5C, Trường TH Đồng Tâm) I. Mục đích – Tuyên truyền, vận động các bạn học sinh và mọi người có ý thức bảo vệ môi trường. – Động viên các bạn học sinh …

Read More »