Tag Archives: vệ sinh

Chứng minh và giải thích câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn”

7370 1494911290067 1020 310x165 - Chứng minh và giải thích câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn”

Chứng minh và giải thích câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn” Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy chứng minh và giải thích câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn” Mở bài Chứng minh và giải thích câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn” Tục ngữ là tổng thể, tập hợp những kinh nghiệm dân gian, những bài học …

Read More »

Bình luận lời dạy sau đây của Bác Hồ: “điều gì phải thì cố làm cho kỳ được, dù là việc khó. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là điều trái nhỏ

7293 1494911290065 1020 310x165 - Bình luận lời dạy sau đây của Bác Hồ: “điều gì phải thì cố làm cho kỳ được, dù là việc khó. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là điều trái nhỏ

Bình luận lời dạy sau đây của Bác Hồ: “điều gì phải thì cố làm cho kỳ được, dù là việc khó. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là điều trái nhỏ Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy bình luận lời dạy sau đây của Bác Hồ: “điều gì phải thì cố làm cho kỳ được, dù …

Read More »

Bình luận câu “tiên học lễ, hậu học văn”

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Bình luận câu “tiên học lễ, hậu học văn”

Bình luận câu “tiên học lễ, hậu học văn” Hướng dẫn Đề bài: Em hãy bình luận câu “tiên học lễ, hậu học văn” để thấy được giá trị của câu tục ngữ Mở bài Bình luận câu “tiên học lễ, hậu học văn” Câu khẩu hiệu “tiên học lễ – hậu học văn” đều quá quen thuộc đối với …

Read More »