Tag Archives: văn học

Nghệ thuật xây dựng nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều

7334 1494911290066 1020 310x165 - Nghệ thuật xây dựng nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều

Nghệ thuật xây dựng nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy nhận xét nghệ thuật xây dựng nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Mở bài Nghệ thuật xây dựng nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều Nguyễn Du là đại thi hào lớn của dân tộc Việt Nam,có thể …

Read More »

Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi

7334 1494911290066 1020 310x165 - Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi

Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy nêu màu sắc Nam Bộ trong truyện “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi Mở bài Màu sắc Nam Bộ trong “những đứa con trong gia đình” Nguyễn Đình Thi không phải là người gốc …

Read More »

Nhân vật Chiến Và Việt trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi

7215 1494911290057 1016 310x165 - Nhân vật Chiến Và Việt trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi

Nhân vật Chiến Và Việt trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích nhân vật Chiến Và Việt trong tác phẩm “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi Mở bài Nhân vật Chiến Và Việt trong “những đứa con trong gia đình” “Những đứa con …

Read More »

Phân tích nhân vật Việt và chỉ ra những đặc sắc nghệ thuật trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi”

7334 1494911290066 1020 310x165 - Phân tích nhân vật Việt và chỉ ra những đặc sắc nghệ thuật trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi”

Phân tích nhân vật Việt và chỉ ra những đặc sắc nghệ thuật trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi” Hướng dẫn Đề bài: Em hãy phân tích nhân vật Việt và chỉ ra những đặc sắc nghệ thuật trong “những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi” Mở bài Phân tích nhân vật …

Read More »

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân

7175 1494911290053 1015 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân Hướng dẫn Đề bài:Em hãy phân tích giá trị nhân đạo thể hiện trong tác phẩm “vợ nhặt”của nhà văn Kim Lân Mở bài Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt” Một tác phẩm có nhiều thước đo giá trị, trong đó có …

Read More »

Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của Kim Lân

7370 1494911290067 1020 310x165 - Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của Kim Lân

Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của Kim Lân Hướng dẫn Đề bài: Em hãy phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của …

Read More »

Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

7246 1494911290063 1020 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A …

Read More »

Vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

7239 1494911290062 1019 310x165 - Vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Hướng dẫn Đề bài: phân tích vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Mở bài Vẻ đẹp …

Read More »