Tag Archives: Văn bình giảng

Phân tích cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Buồn trông

7194 1494911290054 1015 310x165 - Phân tích cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Buồn trông

Nguyễn Du là thiên tài văn học, danh nhân văn hóa, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của văn học Việt Nam. “Truyện Kiều” là kiệt tác văn học, kết tinh những giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của văn học …

Read More »

Dàn ý cho đề bài: Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài ‘Tiếng hát đi đày’ của Tố Hữu

7225 1494911290059 1017 310x165 - Dàn ý cho đề bài: Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài ‘Tiếng hát đi đày’ của Tố Hữu

Đề bài: Lập dàn ý cho đề bài: Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài ‘Tiếng hát đi đày’ của Tố Hữu. Bài làm A.Mở bài – Giới thiệu tác giả Tố Hữu – Giới thiệu đôi nét về hoàn cảnh sáng tác cũng như tác phẩm ‘Tiếng hát đi đày’ Tố Hữu được biết đến là một nhà thơ …

Read More »

Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ… Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

5247396 image 310x165 - Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ… Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ… Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Hướng dẫn I.Mở bài -Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên được in trong tập thơ Ánh sáng và phù sa (1960). -Bài thơ ra đời trong thời …

Read More »