Tag Archives: thời gian

Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

7370 1494911290067 1020 310x165 - Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm Mở bài Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Khoa Điềm sinh ra trong một gia đình tri thức có truyền thống …

Read More »

Phân tích đoạn thơ sóng Xuân Quỳnh làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú bất ngờ của hình tượng sóng trong sự liên hệ đối sánh với nhân vật trữ tình em

7232 1494911290060 1017 310x165 - Phân tích đoạn thơ sóng Xuân Quỳnh làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú bất ngờ của hình tượng sóng trong sự liên hệ đối sánh với nhân vật trữ tình em

Phân tích đoạn thơ sóng Xuân Quỳnh làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú bất ngờ của hình tượng sóng trong sự liên hệ đối sánh với nhân vật trữ tình em Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy Phân tích đoạn thơ sóng xuân quỳnh làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú bất ngờ của hình tượng …

Read More »

Nghị luận câu: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được thời gian lời nói và cơ hội “

7212 1494911290056 1016 310x165 - Nghị luận câu: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được thời gian lời nói và cơ hội “

Nghị luận câu: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được thời gian lời nói và cơ hội “ Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy viết bài nghị luận câu: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được thời gian lời nói và …

Read More »