Tag Archives: thời gian

Phân tích bài tây Tiến của Quang Dũng

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Phân tích bài tây Tiến của Quang Dũng

Phân tích bài tây Tiến của Quang Dũng Hướng dẫn Đề bài:Anh chị hãy phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để thấy được hình ảnh của người lính trong thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp Mở bài Phân tích bài tây Tiến Quang Dũng là một nhà thơ đa tài với hồn thơ phóng …

Read More »

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân Hướng dẫn Đề bài:Em hãy phân tích giá trị nhân đạo thể hiện trong tác phẩm “vợ nhặt”của nhà văn Kim Lân Mở bài Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt” Một tác phẩm có nhiều thước đo giá trị, trong đó có …

Read More »

Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

7334 1494911290066 1020 310x165 - Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. Bài làm của một bạn học sinh ở Hà Nội Mở bài Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” Trên cánh đồng văn chương …

Read More »

Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

7293 1494911290065 1020 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A …

Read More »

Vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

7212 1494911290056 1016 310x165 - Vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Hướng dẫn Đề bài: phân tích vẻ đẹp của sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút “ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Mở bài Vẻ đẹp …

Read More »