Tag Archives: thời gian

Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

7212 1494911290056 1016 310x165 - Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích và nêu cảm nghĩ về bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung Mở bài Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” Ông là …

Read More »

Cảm nhận về Đất nước và nghệ thuật trong tác phẩm Đất nước Nguyễn Khoa Điềm

7334 1494911290066 1020 310x165 - Cảm nhận về Đất nước và nghệ thuật trong tác phẩm Đất nước Nguyễn Khoa Điềm

Cảm nhận về Đất nước và nghệ thuật trong tác phẩm Đất nước Nguyễn Khoa Điềm Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu cảm nhận về đất nước và nghệ thuật của tác giả trong bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm Mở bài Cảm nhận về Đất nước và nghệ thuật trong tác phẩm Đất …

Read More »

Phân tích bài thơ “Quy hứng” của Nguyễn Trung Ngạn

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Phân tích bài thơ “Quy hứng” của Nguyễn Trung Ngạn

Phân tích bài thơ “Quy hứng” của Nguyễn Trung Ngạn Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài thơ “Quy hứng” của Nguyễn Trung Ngạn để thấy được tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc Mở bài Phân tích bài thơ “Quy hứng” của Nguyễn Trung Ngạn Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) tên hiệu …

Read More »

Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”

7246 1494911290063 1020 310x165 - Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”

Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” của Lí Bạch Mở bài Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” Lí Bạch(701-762) là một trong ba …

Read More »

Phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản”

7175 1494911290053 1015 310x165 - Phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản”

Phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản” Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản” của Vương Duy Mở bài Phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản” Vương Duy (701-761) tự Ma Cật, là nhà thơ tài hoa, ông còn là một họa sĩ thời Đường. Ông để lại cho đời hàng trăm bài …

Read More »

Phân tích hai bức tranh mùa thu xưa và nay cùng với sự thay đổi về cảm xúc của Nguyễn Đình Thi trong bài đất nước

5247396 image 310x165 - Phân tích hai bức tranh mùa thu xưa và nay cùng với sự thay đổi về cảm xúc của Nguyễn Đình Thi trong bài đất nước

Phân tích hai bức tranh mùa thu xưa và nay cùng với sự thay đổi về cảm xúc của Nguyễn Đình Thi trong bài đất nước Hướng dẫn Đề bài:Anh chị hãy phân tích về hai bức tranh mùa thu xưa và nay cùng với sự thay đổi về cảm xúc của Nguyễn Đình Thi trong bài đất nước Mở …

Read More »

Cảm nghĩ về bức tranh hiện thực nơi phố huyện nghèo lúc chiều tối được Thạch Lam thể hiện trong hai đứa trẻ

7232 1494911290060 1017 310x165 - Cảm nghĩ về bức tranh hiện thực nơi phố huyện nghèo lúc chiều tối được Thạch Lam thể hiện trong hai đứa trẻ

Cảm nghĩ về bức tranh hiện thực nơi phố huyện nghèo lúc chiều tối được Thạch Lam thể hiện trong hai đứa trẻ Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy nêu cảm nghĩ về bức tranh hiện thực nơi phố huyện nghèo lúc chiều tối được Thạch Lam thể hiện trong truyện ngắn hai đứa trẻ Mở bài Cảm nghĩ …

Read More »