Tag Archives: hạnh phúc

Văn nghị luận Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo

7232 1494911290060 1017 310x165 - Văn nghị luận Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo

Văn nghị luận Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo Bài làm A. Hướng dẫn cách làm 1. Giải thích Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta: “Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải huy động nguồn lực của toàn xã hội …

Read More »

Bạn có nghĩ rằng tiền là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá thành công của một cá nhân?

7212 1494911290056 1016 310x165 - Bạn có nghĩ rằng tiền là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá thành công của một cá nhân?

Bạn có nghĩ rằng tiền là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá thành công của một cá nhân? Bài làm Tiền có thể là một yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của mỗi cá nhân, nhưng tôi bất đồng với ý kiến cho rằng tiền là yếu tố then chốt của sự thành công. Chúng …

Read More »

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt”của Kim Lân Hướng dẫn Đề bài:Em hãy phân tích giá trị nhân đạo thể hiện trong tác phẩm “vợ nhặt”của nhà văn Kim Lân Mở bài Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm “vợ nhặt” Một tác phẩm có nhiều thước đo giá trị, trong đó có …

Read More »

Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của Kim Lân

7128 1494911290046 1013 310x165 - Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của Kim Lân

Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của Kim Lân Hướng dẫn Đề bài: Em hãy phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ trong “vợ nhặt” của …

Read More »

Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

7142 1494911290049 1014 310x165 - Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. Bài làm của một bạn học sinh ở Hà Nội Mở bài Phân tích nhân vật Mị trong “vợ chồng A Phủ” Trên cánh đồng văn chương …

Read More »

Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

7215 1494911290057 1016 310x165 - Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ

Phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A phủ Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích giá trị nhân đạo và hiện thực của Tô Hoài qua tác phẩm “vợ chồng A Phủ” thông qua nhân vật Mị và A …

Read More »