Soạn bài văn bản tổng kết lớp 12 HK 2

7212 1494911290056 1016 - Soạn bài văn bản tổng kết lớp 12 HK 2

Soạn bài văn bản tổng kết lớp 12 HK 2

Hướng dẫn

I.CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

1.Đọc văn bản Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công với nước của Đội tình nguyện số 2.

•Tóm tắt báo cáo gồm các mục sau:

(1)Tổ chức: địa điểm hoạt động, số lượng sinh viên tình nguyện, .

(2)Kết quả hoạt động:

-Chăm sóc thương binh, bệnh binh và người có công với nước

-Giao lưu văn hóa – văn nghệ – thể thao

- môi trường, tôn tạo cảnh quan

-Tổ chức ôn tập văn hóa và sinh hoạt hè cho con em thương binh, bệnh binh.

-Xây dựng công trình thanh niên và tặng quà thương binh, bệnh binh.

(3)Đánh giá chung

•Nhận xét báo cáo:

-Đầy đủ các phần của một báo cáo tổng kết (ngoài mở đầu có 3 phần như trên, trong đó phần 2 (kết quả hoạt động) là phần chính của báo cáo).

-Lời văn diễn đạt rõ, gọn; cách dùng từ chuẩn xác, đặt câu đúng ngữ pháp.

2.Từ báo cáo trên, có thể rút ra những điều ghi nhớ sau đây về văn bản tổng kết:

•Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc hay một giai đoạn công tác.

•Muốn viết được văn bản tống kết, cần:

Xem thêm:  Tả lực sĩ cử tạ mà em nhìn thấy

-Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

-Lần lượt viết các phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị); kết thúc.

-Diễn đạt cần ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.

•Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

II.LUYỆN TẬP

Có hai bài tập:

1.Nhận xét một văn bản tổng kết nêu trong SGK:

-Anh (chị) đọc kĩ văn bản, đối chiếu với phần Ghi nhớ để trả lời các câu hỏi.

-Gợi ý cho câu c: văn bản tổng kết này còn thiếu mục đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị.

2.Viết một văn bản tổng kết về phong trào và rèn luyện của lớp trong năm học vừa qua:

-Cần chuẩn bị các tư liệu và số liệu đáp ứng đầy đủ cho nội dung của bản tổng kết (tư liệu phải đủ các mặt, có chọn lọc, tiêu biểu; số liệu phải chính xác).

-Lập dàn ý văn bản có thể như sau:

•Phần mở đầu

•Nội dung báo cáo

1.Đặc điểm tình hình của lớp (sĩ số, số đoàn viên, chất lượng các mặt,…)

2.Phong trào học tập và kết quả

3.Phong trào rèn luyện và kết quả

4.Đánh giá ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm.

Xem thêm:  Chuyên đề : Chinh phục đoạn văn Nghị luận xã hội 200 từ, Phần 2

5.Kiến nghị (gửi Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Đoàn TNCS ).

•Phần kết thúc.

3.Viết một bản tổng kết phần (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình Ngữ văn lớp 12.

Gợi ý:

a)Đây là văn bản khoa học và phong cách ngôn ngữ khoa học.

b)Chuẩn bị tri thức: nội dung chương trình và SGK, tập Ngữ văn mới,…

c)Chọn phần viết nào mà mình nắm vững và tâm đắc nhất trong ba phần của môn Ngữ văn.

d)Lập dàn ý bản tổng kết..

e)Viết một phần trong dàn ý trên mà mình thích thú nhất.

Check Also

7246 1494911290063 1020 310x165 - Soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt đầy đủ hay nhất lớp 12

Soạn bài Hồn Trương Ba da hàng thịt đầy đủ hay nhất lớp 12

Tuy đã ra đi gần nửa thế kỉ nhưng những điều mà Lưu Quang Vũ …