Nói về nơi em ở, một khu tập thể

37357343 9357296624x683 - Nói về nơi em ở, một khu tập thể

Nói về nơi em ở, một khu

Gợi ý

Nơi em ở là khu tập thể giáo viên. đều là giáo viên cả, nên được nhà trường phân cho một cấp 4 cùng với một sô' gia đình khác. Ớ khu tập thể rất vui. Mọi người rất hoà thuận và quý mến nhau. Hễ ai đi đâu chơi là đều có quà chia đều cho mọi người trong dãy nhà. Có việc gì là mọi người đều xúm lại giúp đỡ nhau ngay. Vui nhất là buổi tối, mọi nhà thường tụ tập lại và kể cho nhau nghe những , cười đến chảy cả nước mắt. Khu nhà em ở lúc nào cũng có tiếng cười vui

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Những thành công nghệ thuật nổi bật của Nguyễn Thi trong Những đứa con trong gia đình.

Check Also

37357343 9357296624x683 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …