Nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (TNTPHCM)

7128 1494911290046 1013 - Nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (TNTPHCM)

Nói những điều em biết về (TNTPHCM)

Gợi ý

Đội TNTPHCM là một tổ chức rộng lớn tập hợp trẻ em thuộc cả độ tuổi nhi đồng (từ 5 đên 9 tuổi) sirih hoạt trong các Sao nhi đồng và độ tuổi thiếu niên (từ 9 đến 14 tuổi) sinh hoạt trong các Chi đội TNTP.

– Đội được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại rừng Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. Tên gọi đầu tiên của Đội là Đội Nhi đồng cứu quốc.

– Những đội viên đầu tiên của Đội – gồm năm người; đều là người dân tộc ít người ở tỉnh Cao Bằng. Đội trưởng là Nông Văn Dền (bí danh là Kim Đồng). Bốn đội viên là: Nông Văn Thàn (bí danh là Cao Sơn), Lí Văn Tịnh (bí danh là Thanh Minh), Lí Thị Mì (bí danh là Thủy Tiên) và Lí Thị Xậu (bí danh là Thanh Thủy).

– Đội Nhi đồng Cứu quốc đã qua ba lần đổi tên. Mỗi lần đổi tên đều gắn với tình hình và nhiệm vụ của Cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử:

– Ngày 15/5/1951 được đổi tên là Đội Thiếu nhi Tháng Tám.

– Tháng 2/1956 được đổi tên là Đội Thiếu niên Tiền phong.

– Ngày 31/1/1970 được đổi tên là Đội Thiếu niên Tiền phong .

– Bài hát chính của Đội là bài Đội ca do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác. Đội đã có các phong trào lớn là:

Xem thêm:  Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Vàm cỏ đông – Tiếng việt 3

– Công tác Trần Quốc Toản, được phát động năm 1947

– Phong trào Kế hoạch nhỏ được phát động năm 1930.

– Phong trào Thiếu nhi làm nghìn được phát động năm 1981.

Theo Wikivanmau.com

Check Also

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …