Kể một câu chuyện nói về tình quân dân

7370 1494911290067 1020 - Kể một câu chuyện nói về tình quân dân

Kể một câu chuyện nói về tình quân dân

Bài làm

Cuộc , của chúng ta ngày hôm nay được giành lại bằng chính những xương máu của bao lớp anh đi trước.Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, những con người Việt Nam đã đoàn kết tạo thành sức mạnh cuốn trôi tất cả lũ cướp nước và bán nước. Trong những câu chuyện của em chợt hiểu hơn về tình cảm gắn bó, tương trợ của những người chiến sĩ và hậu phương trong .

Trong sự khủng gắt gao của quân giặc, những người chiến sĩ cộng sản chính là những đối tượng mà chúng truy lung, sát hại. Khi lực lượng quân đội ta chưa đủ thì chúng ta nghiêng về phía phòng thủ, những cuộc truy lung của địch dù gắt gao nhưng không thể làm hại được những người lính cụ Hồ. Bởi những người lính này được nhân dân che chở, đùm bọc. Bà em kể lại khi xưa quê của em chính là một trong những căn cứ quân sự bí mật của cách mạng, những người chiến sĩ cộng sản đều hoạt động trong khu vực hầm bí mật sau làng. Mỗi khi có quân giặc đến điều tra tàn sát thì những người dân lại cùng nhau chung sức bảo vệ, đánh lạc hướng để bảo đảm cho sự an toàn cho những người lính. Những người dân trong làng còn chung góp cơm gạo để nuôi cán bộ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người chiến sĩ cách mạng. Mỗi khi có cuộc đáu tranh nổ ra thì những người dân công địa phương lại liên kết chặt chẽ với những người lính cộng sản để chiến đấu, vì vậy mà quân và dân ta đã dành được rất nhiều lẫy lừng mà một trong số đó có thể kể đến, đó chính là các mạng tháng tám năm 1945.

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 – Tuần 20

Tình quân dân, đồng bào giữa những người chiến sĩ với hậu phương được hình thành và gắn kết bởi chính sự đoàn kết, bởi tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của những con người Việt Nam. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng nhất cho mọi chiến thắng.

Check Also

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Dàn ý viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của đồ vật gần gũi với em

Dàn ý viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của đồ vật gần gũi với em

Trong cuộc sống, những đồ vật có vai trò hết sức quan trọng với con …