Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

6f73e0f8f18115df48318 - Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

Gợi ý

Ngày xưa có hai người khách du lịch đến nước E-ti-ô-pi-a. Họ đi thăm thú khắp mọi nơi và còn được nhà vua mời vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng cho rất nhiều sản vật quý. Sau khi họ trở về, vua còn sai một viên quan đưa họ xuống tàu. Đang định bước xuống tàu thì viên quan bắt họ cởi giày ra để cạo sạch lớp đất.dưới đế. Hai vị khách ngạc nhiên hỏi lí do thì được trả lời rằng: Đây là đất quý của người E-ti-ô-pi-a. Họ sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Đất cho họ sản vật, đất là , là anh em của họ nên họ không thể để những người khách lạ mang đất đi dù chỉ một hạt. Nghe những đó hai người khách hết sức khâm phục lòng yếu quý mảnh đất của người Ê-ti-ô-pia.

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Em hãy kể về tình cảm của em đối với ông em

Check Also

7215 1494911290057 1016 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …