Kể đôi nét về người anh hùng Trần Quốc Tuấn

7232 1494911290060 1017 - Kể đôi nét về người anh hùng Trần Quốc Tuấn

Kể đôi nét về người anh hùng Trần Quốc Tuấn

Gợi ý

Trần Quốc Tuấn là người anh hùng dân tộc tài cao đức trọng, văn võ toàn tài. Ông là vị tướng tài ba, mưu lược với tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã ba lần lãnh đạo nhân dân chống giặc Nguyên Mông và giành thắng lợi vẻ vang. Phẩm chất nổi bật nhất ở ông chính là tấm lòng trung quân ái quốc. Tấm lòng ấy lúc nào cũng trăn trở, day dứt trước cảnh xâm lăng của ngoại xâm “Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chi căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù”. Canh Tí (1300), Trần Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, ồng được phong tặng tước hiệu Thái sư Thượng phụ Thượng Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Văn miêu tả lớp 3: Em hãy miêu tả con đường đi học của em

Check Also

7232 1494911290060 1017 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …