Hoàn cảnh ra đời Bình ngô đại cáo và giá trị của tác phẩm

7293 1494911290065 1020 - Hoàn cảnh ra đời Bình ngô đại cáo và giá trị của tác phẩm

Hoàn cảnh ra đời và giá trị của tác phẩm

Gợi ý

Bình Ngô đại cáo () là bản cáo tuyên cho toàn dân biết cuộc kháng ehiến chống giặc Minh đã thắng lợi rực rỡ, đất nước chuyển sang giai đoạn mới – giai đoạn xây dựng hoà bình. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn mãi mãi về sau này, bài cáo vẫn chứa đựng những giá trị lớn lao.

Khi triều đại nhà Trần sụp đổ, đất nước rơi vào tay giặc Minh, nhiều cuộc khởi nổ ra chống lại quân xâm lược nhưng đều chung kết cục thất bại. Lá cờ tụ nghĩa của Lê Lợi được phất lên ở Lam Sơn đã qui tụ về đó nhiều anh hùng, hào kiệt. Trong số đó có Nguyễn Trãi. Sau cầm cự xây dựng lực lượng (1418 – 1423), từ năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn chuyển sang thời kì phản công. Cuối năm 1947, sau khi tiêu diệt và làm tan rã mười lăm vạn viện binh của giặc, quân ta đại thắng. Vương Thông buộc phải giảng hoà, chấp nhận rút quân về nước. Nước ta hoàn toàn thoát khỏi ách xâm lãng của giặc Minh. Đầu năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, đặt tên hiệu là Thuận Thiên, cử Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo. Bài cáo ra đời trong lúc toàn quân, toàn dân ta vui mừng chào đón sau mười năm chiến đấu gian khổ, anh dũng. Với tinh thần nhân nghĩa cao cả và bằng tài năng kiệt xuất, vốn phong phú, Nguyễn Trãi đã viết nên áng “thiên cổ hùng văn” này.

Về phương diện nội dung, Bỉnh Ngô đại cáo có ý nghĩa trọng đại của một bản được cộng bố vào tháng Chạp, năm Đinh Mùi (đầu năm 1948). Bài cáo mang ý nghĩa trọng đại của quô'c gia, được công bố rộng khắp về việc dẹp yên giặc Ngô, tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống xâm lược trong đó lên án tội ác của quân Minh, kể lại quá trình kháng chiến đầy gian khổ, hi sinh nhưng thắng lợi vẻ vang, ngợi ca , tinh thần nhân nghĩa và tài trí thao lược của quân và dân ta.

Về phương diện nghệ thuật, đây là một văn bản chính luận tài tình. Với cảm hứng trữ tình sâu sắc, Bình Ngô đại cáo tố cáo tội ác kẻ thù xâm lược, ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đây là một trong những văn bản thuộc thể cáo xuất sắc của văn học Việt Nam.

Theo Wikivanmau.com

Check Also

7246 1494911290063 1020 310x165 - Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học đầy đủ hay nhất lớp 10

Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học đầy đủ hay nhất lớp 10

Một văn bản văn học hay thì cần có sự hòa hợp đặc biệt về …