Em hãy viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã theo mẫu đã có

7215 1494911290057 1016 - Em hãy viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã theo mẫu đã có

Em hãy xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã theo mẫu đã có

Gợi ý

Cộng hoà xã hội chủ Việt Nam

Độc lập – Tự do –

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2009

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi Huyện Thanh Trì.

Em tên là: Nguyễn Thu

Ngày sinh: 6/7/1999 Nam (nữ): Nữ

Địa chỉ: phòng 202, 19/3 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội lớp: 3B Thị trấn Văn Điển

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi của huyện.

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Hoa

Nguyễn Thu Hoa

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Bé thành phi công – Tiếng Việt 3

Check Also

7334 1494911290066 1020 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …