Dàn ý bài phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

7246 1494911290063 1020 - Dàn ý bài phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Bài làm

Mở bài:

Ăng ghen là nhà triết học nổi tiếng, là nhà chính trị xuất sắc, ông hoạt động trong lĩnh vực cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản hơn nữa ông cũng là người chiến đấu thân thiết của Các-mác, vì vậy ông đã sáng tác lên bài Ba cống Hiến Vĩ đại.

Thân bài

Trong tác phẩm tác giả đã nói lên những thành tựu vĩ đại của Các Mác trong lịch sử, ông là người tìm ra những quy luật phát triển của loài người, điều đó có ý to lớn cho việc xây dựng xã hội…

Ông còn tìm được những quy luật vận động của phương thức sản xuất, đó là quy luật về giá trị thặng dư.

Ông còn tìm ra được sự kết hợp của lý thuyết và thực tiễn, thông qua những lý thuyết đó ông có nhiều ứng dụng nhiều trong hoạt động xã hội.

Ông không chỉ là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hơn nữa ông còn là nhà chính trị, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

Ông không chỉ đóng vai trò trong hoạt động cách mạng mà thông qua đó ông còn muốn là nhà cách mạng tiên phong trong hoạt động giải phóng dân tộc.

Xem thêm:  Phân tích truyện thơ Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái)

Hơn nữa ông còn sáng lập lên tổ chức công nhân, đó là tổ chức có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Chính vì sự tài năng đó mà ông có đóng góp vô cùng to lớn đến với sự nghiệp cách mạng, làm mở mang kiến thức, cũng như mang lại ý nghĩa to lớn trong xã hội.

Các Mác tìm ra được những quy luật về , nó phát triển thêm về thế giới hữu cơ.

Hơn nữa trong tác phẩm, tác giả cũng thể hiện được thái độ đề cao và tình cảm tiếc thương sâu sắc xuất phát từ đáy lòng của chính tác giả.

Với việc thể hiện thái độ kính trọng đối với tác giả, ông đã thể hiện được , sự thương tiếc của mình đối với Các Mác, đó là những việc nên làm vì nó thực sự rất cần thiết và mang lại nhiều ý nghĩa to lớn.

Kết bài:

Tác phẩm không chỉ mang đến cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc, những thành tựu to lớn mà những vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam, đó là những việc nên làm vì để thể hiện tấm lòng yêu quý đối với đất nước.

    Check Also

    7239 1494911290062 1019 310x165 - Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận lớp 11

    Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận lớp 11

    Văn học luôn có sự đa dạng nhất định của nó. Văn học là món …