Dàn ý bài nêu quan điểm của em về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay

7194 1494911290054 1015 - Dàn ý bài nêu quan điểm của em về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay

Đề bài: Em hãy lập dàn ý nêu của em về vai trò của đồng tiền trong cuộc

Bài làm

Mở bài:

Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, ngày càng phải chạy theo những xu hướng phát triển của xã hội và giá trị vật chất như đồng tiền hiện nay cũng là một trong những khía cạnh mà nhiều người đang theo đuổi…

Thân bài:

Đồng tiền là gì?

Đồng tiền là phương tiện để con người duy trì , nó là phương tiện để trao đổi, mua bán giữa con người với con người trong xã hội.

Đồng tiền giúp con người có thể sử dụng, trao đổi và mua bán những giá trị vật chất trong xã hội.

Từ xưa đến nay đồng tiền luôn được mọi người cố gắng kiếm để có được những giá trị vật chất cho cuộc sống…

Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển con người ngày càng chạy theo những xu thế của thời đại, chính vì thế giá trị của đồng tiền ngày càng được chú trọng hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Xu thế của xã hội ngày càng phát triển chính vì thế vai trò của đồng tiền ngày càng chú trọng nhiều trong xã hội, tuy nhiên về việc sử dụng đồng tiền một cách hợp lý thì chúng ta cần phải chú trọng hơn trong cuộc sống.

Đồng tiền trong xã hội hiện nay cần phải luôn được coi trọng, cần phải sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, có như vậy chúng ta mới thấy được những giá trị đích thực của cuộc sống.

Đồng tiền ngày nay ngày càng được chú trọng bởi nó đóng vai trò giúp con người duy trì cuộc sống, đồng tiền dùng để trao đổi trong cuộc sống, chính vì vậy mỗi chúng ta cần phải biết sử dụng nó một cách hợp lý.

Mỗi chúng ta cần phải biết giá trị của đồng tiền, để từ đó nêu lên được những giá trị đích thực của cuộc sống, giá trị của đồng tiền trong việc mua bán trao đổi giữa con người với con người trong xã hội.

Ngày nay mọi hoạt động đều mong muốn tạo nên những giá trị lớn lao của giá trị vật chất, và đồng tiền được tạo nên từ hoạt động mua bán, trao đổi của con người.

Trong xã hội chúng ta thấy rất nhiều coi trọng và biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, chính vì vậy chúng ta cần phải biết sử dụng đồng tiền hợp lý.

Chúng ta cần phê phán những trường hợp chạy theo giá trị của đồng tiền, bán rẻ lương tâm của mình vì đồng tiền.

Kết Luận:

Mỗi chúng ta cần phải sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, có như vậy chúng ta mới biết sử dụng và kiếm tiền một cách hợp lý.

    Check Also

    7232 1494911290060 1017 310x165 - Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận lớp 11

    Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận lớp 11

    Văn học luôn có sự đa dạng nhất định của nó. Văn học là món …