Dàn ý bài bình luận câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn

7128 1494911290046 1013 - Dàn ý bài bình luận câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn

Đề bài: Em hãy lập dàn ý câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn.

Bài làm

Mở bài:

+ Trong chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi không chỉ về tri thức mà còn phải cố gắng phê và tự phê lại chính mình trước mọi vật trong cuộc , và có ba điều mà chúng ta cũng nên tránh xa trong cuộc sống đó là: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn.

Thân bài:

+ Trong cuộc sống chúng ta cần loại ba thứ tai hại nhất làm hại đến bản thân của mỗi chúng ta đó là sự buồn chán. Đúng như câu nói “ ”, chính vì thế để tránh trường hợp buồn chán xuất hiện chúng ta cần phải hạn chế và loại bỏ những yếu tố tích cực trong bản thân.

+ Mỗi chúng ta cần phải loại bỏ những tiêu cực cho bản thân, loại bỏ những tiêu cực trong cuộc sống của mỗi . Sự buồn chán trong xã hội cần phải loại bỏ và đặc biệt đối với bản thân mỗi con người, những yếu tố đó cần phải loại bỏ nhanh, bởi nó có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, suy nghĩ cũng như sự phát triển của chính bản thân con người.

+ Những tật xấu của con người cần phải loại bỏ và khắc phục, những tật xấu đó kéo lùi sự phát triển của bản thân và xã hội.

+ Sự túng bấn cũng cần phải loại bỏ ra khỏi bản thân để cùng phát triển và vượt qua những rào cản để phát triển thêm các kĩ năng, kinh nghiệm cho bản thân.

+ Những thói hư tật xấu trong xã hội chúng ta cần phải loại bỏ khỏi bản thân mình và loại khỏi bỏ khỏi trong suy nghĩ, tư duy trong xã hội.

+ Mỗi chúng ta cần phải cố gắng trau dồi thêm những kiến thức, và đạo đức cho bản thân, bởi những điều đó mang ý vô cùng to lớn đến tất cả mọi người. Và cho bản thân, cũng như cho toàn xã hội.

+ Những điều chúng ta cần tránh xa trong cuộc sống đó là giây phút buồn chán, khắc phục và hạn chế những thói hư tật xấu trong xã hội để từ đó cùng phát triển bản thân, mở rộng thêm nhiều tri thức, cũng như khắc phục những hạn chế của bản thân.

+ Mỗi chúng ta cần phải cố gắng trau dồi thêm tri thức, đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội, mang đến cho xã hội những điều tốt đẹp nhất.

Kết Luận:

Mỗi chúng ta cần phải luôn luôn có tinh thần phê và tự phê trong xã hội, đó là những việc làm cần thiết, quan trọng trong cuộc sống, để từ đó phát triển, mở rộng thêm nhiều tri thức, ý nghĩa to lớn cho cuộc sống. Trong cuộc sống nên loại bỏ những yếu tố tiêu cực như sự buồn chán, những thói hư tật xấu, và sự bần túng.

    Check Also

    7246 1494911290063 1020 310x165 - Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận lớp 11

    Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận lớp 11

    văn học luôn có sự đa dạng nhất định của nó. Văn học là món …