Bạn Phạm Thu Hoa bị ốm, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

7194 1494911290054 1015 - Bạn Phạm Thu Hoa bị ốm, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Phạm Thu bị ốm, em hãy giúp bạn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chu Việt Nam

Độc hập – Tự do –

Hà Nội, ngày 12 thúng 10 năm 2009

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: chủ nhiệm lớp 3A2

Trường Tiếu học Trưng Vương

Em tên là: Phạm Thu Hoa lớp: 3A2

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ học ngày 12/10/2009.

Lý do nghỉ học: em bị ốm

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ.

Ý kiến của học sinh

Cháu bị ốm.

Kính xin cô cho cháu

được nghỉ học một ngày.

Hùng

Phạm Thế Hùng

Hoc Sinh

Hoa

Phạm Thu Hoa

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Phân tích vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …