Bạn Hương kể về việc học tập trong học kì I

7140 1494911290048 1014 - Bạn Hương kể về việc học tập trong học kì I

Hương kể về việc trong học kì I

Gợi ý

Học kì I vừa qua, học tập rất hăng hái. Bạn nào cũng thi đua giành được nhiều điểm 10 nhất để mang về khoe với . Không khí học tập ở lớp em rất vui. Vì vậy cũng như các bạn, em đã quyết tâm học tập và giành được rất nhiều điểm 10. Em cũng chẳng nhớ nổi là mình được bao nhiêu điểm 10 nữa, chỉ biết rằng rất nhiều. Em thấy rất vui khi có một học tập như vậy.

Theo Wikivanmau.com

Xem thêm:  Quan sát tranh (tr 30, Tiếng Việt 3, tập 2), Nói những người trí thức

Check Also

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …